Podprahové zákazky - do 06/2013

 

ROK 2013

Predmet zákazky - Ovocie, zelenina, zemiaky - 01-02

Výzva na predkladanie ponúk - Ovocie, zelenina, zemiaky - podprahová zákazka cez EVO s použitím elektronickej aukcie

Správa o zákazke - Ovocie, zelenina, zemiaky

Predmet zákazky - Elektrická energia - 32-04

Výzva na predkladanie ponúk - Elektrická energia - podprahová zákazka cez EVO s použitím elektronickej aukcie

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Elektrická energia

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Elektrická energia

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Elektrická energia

Správa o zákazke - Elektrická energia

Predmet zákazky - Mrazené potraviny a výrobky - 09-43

Výzva na predkladanie ponúk - Mrazené potraviny a výrobky - podprahová zákazka cez EVO s použitím elektronickej aukcia

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Mrazené potraviny a výrobky

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Mrazené potraviny a výrobky

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Mrazené potraviny a výrobky

Správa o zákazke - Mrazené potraviny a výrobky

Predmet zákazky - Pekárenské výrobky - 09-53

Výzva na predkladanie ponúk - Pekárenské výrobky - podprahová zákazka cez EVO s použitím elektronickej aukcie

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Pekárenské výrobky

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Pekárenské výrobky

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Pekárenské výrobky

Správa o zákazke - Pekárenské výrobky

ROK 2012

Predmet zákazky - Ovocie, zelenina, zemiaky - 01.01

Výzva na predkladanie ponúk - Ovocie, zelenina, zemiaky - podprahová záakazka cez EVO s použitím elektronickej aukcie

Správa o zákazke - Ovocie, zelenina, zemiaky

Predmet zákazky - Mrazené potraviny a výrobky - 09-42

Výzva na predkladanie ponúk - Mrazené potraviny a výrobky

Sprava o zákazke - Mrazené potraviny a výrobky

Predmet zákazky - Pekárenské výrobky - 09-52

Výzva na predkladanie ponúk - Pekárenské výrobky

Správa o zákazke - Pekárenské výrobky

ROK 2011

Predmet zákazky - Elektrická energia - EE 32.01

Výzva na predkladanie ponúk - Elektrická energia - podprahová zákazka s použitím elektronickej aukcie cez systém EVO

Oznámenie o vylúčení uchádzača - Elektrická energia - podprahová zákazka cez EVO

Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z.: § 46 ods. 1 písm. a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádazč alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5.

Žiadna zmluva nebola uzavretá.

Predmet zákazky - Elektrická energia - EE 32.02

Výzva na predkladanie ponúk - Elektrická energia - podprahová zákazka s použitím elektronickej aukcie cez systém EVO

Správa o zákazke - Elektrická energia

Predmet zákazky - Mrazené potraviny a výrobky - 09.41

Výzva na predkladanie ponúk - Mrazené potraviny a výrobky - podprahová zákazka

Správa o zákazke - Mrazené potraviny a výrobky

Predmet zákazky - Pekárenské výrobky - 09.51

Výzva na predkladanie ponúk - Pekárenské výrobky - podprahová zákazka

Správa o zákazke - Pekárenské výrobky

Predmet zákazky - Osobný automobil - 28.01

Výzva na predkladanie ponúk - Osobný automobil - podprahová zákazka

Správa o zákazke - Osobný automobil