Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica ako verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá zverejnené (vyhlásené) obstarávanie nadlimitnej zákazky.