Ponúkaný prebytočný majetok štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme v registri MF SR http://www.ropk.sk.

Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje MF SR. 

 

 

Ponuky prostredníctvom registra:

- ponukové konanie (od 01. 07. 2015)

- osobitné ponukové konanie

- vyhlásenie elektronickej aukcie

- ponuka dočasne prebytočného majetku štátu - nájom (od 01. 07. 2015)

- ponuky vybraného hnuteľného majetku štátu