R O K    2 0 1 4

1) Lieky a liečivá

Lieky a liečivá - Výzva na predkladanie ponúk

Informácia o termíne otvárania časti ponúk "Ostatné" - Lieky a liečivá

Informácia o termíne otvárania časti ponúk "Kritériá" - Lieky a liečivá

R O K    2 0 1 3

1) Lieky a liečivá

Lieky a liečivá - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Lieky a liečivá - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

2) Zemný plyn

Zemný plyn - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Zemný plyn

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Zemný plyn

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Zemný plyn

Zemný plyn - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

3) Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - Oznámenie o výhlásení verejného obstarávania

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

4) Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko a mliečne výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Mlieko a mliečne výrobky

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Mlieko a mliečne výrobky

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko a mliečne výrobky - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

5) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Ostatné" - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Informácia o termíne otvárania časti ponuky "Kritériá" - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

R O K    2 0 1 2 

1) Lieky a liečivá

Lieky a liečivá - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Lieky a liečivá - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

2) Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

3) Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko a mliečne výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Mlieko a mliečne výrobky - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

4) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

R O K     2 0 1 1

1) Lieky a liečivá

Lieky a liečivá - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Lieky a liečivá - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

2) Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny

Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

3) Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko a mliečne výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Mlieko a mliečne výrobky - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

R O K    2 0 1 0

1) Lieky a liečivá

Lieky a liečivá - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Lieky a liečivá - Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave

R O K    2 0 0 9

1) Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania