Ministerstvo zdravotníctva SR................http://www.health.gov.sk

Zbierka zákonov SR...........................http://www.zbierka.sk

Informačný systém Európskej únie.............http://www.europa.eu.int

Centrum vedecko-technických informácií.......http://www.sltk.stuba.sk

Slovenská tlačová agentúra...................http://www.sita.sk

Tlačová agentúra SR..........................http://www.tasr.sk

Zoznam slovenského internetu.................http://www.zoznam.sk