Poďakovanie

 

V mene celého tímu detského psychiatrického oddelenia sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli darmi: 

 

  • rodina Jašekovcov
  • kníhkupectvo Martinus 
  • závod ELBA a.s.
  • anonymní sponzori, ktorí prispeli v podobe 

  - sladkostí

 - hračiek

 - spoločenských hier

 

 

 

Veľké ďakujeme

 

 

 

 

 

Návštevy pacientov Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

od dňa 19. mája 2021

 

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 205/2021 zo dňa 13. mája 2021 sú povolené

 

Návštevy

pacientov všetkých oddelení Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica (pacientov uzatvorených staníc a  pacientov v  režime A  po dohode s  ošetrujúcim lekárom)

 

pondelok – piatok

v  čase 15.00 – 17.00 hod.

 

sobota – nedeľa

           v  čase 13.00 – 17.00 hod.

 

 

1.     povolenie sa vzťahuje na návštevy:

 

a)     kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b)     u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,

c)     osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

d)     osôb, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

e)     osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

f)      osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

g)     osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín

 

2.     návštevy sú povolené osobám s dýchacími cestami prekrytými respirátorom

3.     návštevy nie sú povolené iným osobám ako uvedeným v ods. 1, napr. deťom bez preukázania sa negatívnym testom

4.     návštevy sú povinné preukázať sa pri vstupe do nemocnice dokladom oprávňujúcim k návšteve

5.     návštevy sa realizujú výlučne vo vonkajších priestoroch nemocnice – s výnimkou osôb uvedených v ods. 1 písm. a) a b)

6.     počas prítomnosti v areáli nemocnice sú návštevy aj navštívení pacienti povinní chrániť si dýchacie cesty respirátorom

7.     návštevy sú povinné dodržiavať protiepidemické opatrenia a pokyny zamestnancov nemocnice.

 

Ing. Vladimír Husárček

          riaditeľ


Balíky pacientom je možné posielať len cestou poštového kuriéra na adresu:


 


Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica


Meno a priezvisko pacienta, oddelenie


ul. Československej armády 234/139


967 01 Kremnica


 


 


Osobné veci ponechané na vrátnici personál nemocnice neprevezme !


 


 


Peniaze pacientom nemocnice možno poslať poštovou poukážkou, alebo na účet, kde treba uviesť adresu nemocnice, meno a priezvisko pacienta, oddelenie.


 


 


č.účtu: SK42 0200 0000 3500 1363 7422

 

 

   


   


 

Informácie k hospitalizácii

Informácie k hospitalizácii Detské oddelenie

Informácie k hospitalizácii Akútne oddelenie

Informácie k hospitalizácii Chronické oddelenie

Informácie k hospitalizácii Gerontopsychiatrické oddelenie

 

 

 

 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Československej armády 234/139
967 01 Kremnica
IČO: 00 606 987
DIČ: 2020536562

 


Tel.: +421 45 6705 111 ústredňa

Fax: +421 45 6742 149

Mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ďalšie telefonické kontakty:

sekretariát riaditeľa:   +421 45 6705 110

námestník pre HTÚ:     +421 45 6705 133

námestníčka pre ošetrovateľstvo:     +421 45 6705 113

ekonomický úsek:     +421 45 6705 115 

úsek správy majetku:     +421 45 6705 114

úsek verejného obstarávania:     +421 45 6705 152

úsek dopravy + prevádzkový technik:    +421 45 6705 126, +421 45 6705 116