Informácia pre pacientov psychiatrickej ambulancie

 

 

 

 

 

            Pre zhoršenie epidemiologickej situácie na Slovensku a nárastu ochorenia COVID-19 sa na základe príkazu riaditeľa s platnosťou

 

 

 

od 07.10.2020 až do odvolania  bude ambulantná psychiatrická starostlivosť vykonávať výlučne formou telemedicíny (MUDr. Kutišová č. telefónu: 0917 930 272), resp. formou návštev v zariadeniach sociálnych služieb.

  

 

 

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E


 


 


 


   Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 platí


 


 


 od 16.09.2020 na oddeleniach Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica


 


    zákaz návštev, vychádzok a priepustiek pacientov.


 

 


Balíky pacientom je možné posielať len cestou poštového kuriéra na adresu:


 


Meno pacienta, oddelenie


Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica


ul. Československej armády 234/139


967 01 Kremnica


 


Osobné veci ponechané na vrátnici personál nemocnice neprevezme !


 


 


Peniaze pacientom nemocnice možno poslať poštovou poukážkou, alebo na účet, kde treba uviesť meno a priezvisko pacienta, oddelenie, adresu nemocnice.


 


č.účtu: SK42 0200 0000 3500 13637422


 


   


   


 

Informácie k hospitalizácii

Informácie k hospitalizácii Detské oddelenie

Informácie k hospitalizácii Akútne oddelenie

Informácie k hospitalizácii Chronické oddelenie

Informácie k hospitalizácii Gerontopsychiatrické oddelenie

 

 

 

Návštevy pacientov Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

 

od 15. júna 2020

 

 

 

Počnúc 15. júnom 2020 sú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4593/2020 realizované

 

 

 

Návštevy

 

pacientov Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

 

 

 

akútneho, chronického a  gerontopsychiatrického oddelenia v čase

 

 

 

                                               Pondelok – Nedeľa 13.00 – 17.00 hod.

 

 

 

detského psychiatrického oddelenia v čase

 

 

 

Streda, Sobota 13.00 – 17.00 hod., Nedeľa 9.00 – 11.30 hod., 13.00 – 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Pri rešpektovaní nasledovných opatrení:

 

 

 

  1. každá vstupujúca osoba je povinná si pri vstupe nechať odmerať teplotu, vykonať hygienu rúk poskytnutým dezinfekčným prostriedkom, poskytnúť svoje kontaktné údaje  a podpísaním predloženého formulára písomne prehlásiť, že neprejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia a nepatrí medzi osoby choré alebo podozrivé z ochorenia COVID-19 alebo podliehajúce karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19

  2. návštevy sa prednostne realizujú vo vonkajších priestoroch nemocnice (všetkých dostupných priestoroch areálu)

  3. pri návšteve vnútorných priestorov nemocnice je návšteva povinná si chrániť dýchacie cesty prineseným rúškom

  4. návštevy nie sú povolené osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 alebo podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19

  5. zároveň platí zákaz vstupu osobám mladším ako 15. rokov veku (výnimku povoľuje ošetrujúci lekár alebo službukonajúci lekár)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Husárček

 

          riaditeľ

 

 

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Československej armády 234/139
967 01 Kremnica
IČO: 00 606 987
DIČ: 2020536562


Tel.: +421 45 6705 111 ústredňa

Fax: +421 45 6742 149

Mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ďalšie telefonické kontakty:

sekretariát riaditeľa:   +421 45 6705 110

námestník pre HTÚ:     +421 45 6705 133

námestníčka pre ošetrovateľstvo:     +421 45 6705 113

ekonomický úsek:     +421 45 6705 115 

úsek správy majetku:     +421 45 6705 114

úsek verejného obstarávania:     +421 45 6705 152

úsek dopravy + prevádzkový technik:    +421 45 6705 126, +421 45 6705 116