ZMLUVY - ROK 2017

 

Číslo
zmluvy
Zmluvná strana Názov zmluvy

Suma [v €]

Dátum
uzavretia
zmluvy
Účinnosť Platnosť zmluvy
   

UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831
 Dodatok č. 11 k  Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti    21.12.2016 17.01.2017

Od 21.12.2016 do 31.03.2017

   

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
 Dodatok č. 10 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  - 22.12.2016 17.01.2017  Od 01.01.2017 do 30.06.2017
   

VšZP a.s., Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35937874
 Dodatok č. 21 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti   - 27.12.2016 17.01.2017  Od 01.01.2017 do 31.03.2017
   

Novaderm, s.r.o., MUDr. Markéta Smolárová, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36639249
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 05.12.2016 20.01.2017  Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

MUDr. Ivan Palúch, odborná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 37956116
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 19/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 05.12.2016  20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav, s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36646474
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 17/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

MUDr. Viliam Višňovský, Vademecum s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36646334
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 13/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu  podľa cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

Martina Horváthová, pedikúra, Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica

IČO: 41048431
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 23/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

MUDr. Katarína Kvoriaková, Kremienok s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36642525
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 18/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
 

MUDr. Jana Draženská, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01  Kremnica

IČO: 37898779
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 15/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

MUDr. Jozef Patsch, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 31904653
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 14/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu  podľa cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

MUDr. Igor Račko, súkromná zubná ambulancia, ul. Dolná č. 85/38, 967 01 Kremnica

IČO: 34254340
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 27/2016 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu podľa priloženého cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
  Mgr. Jana Račková, kozmetický salón ELYSIUM, ul. Dolná č. 85/37, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 28/2016 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu podľa priloženého cenníka 05.12.2016 20.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
 1/2017

INTA s.r.o., Rybárska č. 758/18, 911 01 Trenčín

IČO: 34129863
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - kuchynský odpad  48,00,-€/mesiac 01.01.2017 24.01.2017 Od 01.01.2017 na dobu neurčitú
   

Ľubica Hrabovská, Pedikúra, Zámocké námestie č. 580/18, 967 01 Kremnica

IČO: 44552017
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 27/2014 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu podľa cenníka  05.12.2016 26.01.2017  Od 01.01.2017 do 31.12.2017
 

LAKME s.r.o., MUDr. Renata Podobenová, gynekologická ambulancia, ul. Dolná č. 906/33, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36864285
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/2015 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu  podľa cenníka 05.12.2016 26.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

Domov dôchodcov a DSS Kremnica, Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica

IČO: 00647900
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 22/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  05.12.2016 26.01.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
 

Miriam Brhlíková, J. Langsfelda č. 717/2, 967 01 Kremnica

IČO: 4719526
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 36/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  05.12.2016 26.01.2017  Od 01.01.2017 do 31.12.2017
 2/2017  

SIGNAL CENTRUM BB s.r.o., Zvolenská cesta č. 179, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 47923849
 Zmluva o dielo - dodávka a montáž kamerového systému 3.932,28,-€  24.01.2017 27.01.2017 Zhotovenie a odovzdanie diela od 25.01.2017 do 31.01.2017
 3/2017

Daniel Friebert, Veterníka č. 112/9, 967 01 Kremnica

IČO: 34610863
Kúpna zmluva na dodávku elektromateriálu 710,61,-€ 02.02.2017  10.02.2017 Od 10.02.2017 do 09.02.2018
   

Biorezonancia Zvolen, s.r.o., Zechenterova č. 349/6, 967 01 Kremnica

IČO: 47561891
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka 05.12.2016 03.02.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

EKO LOG s.r.o., Brnianska č. 2, 911 05 Trenčín

IČO: 3625473
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 2/2002 na odber nebezpečného odpadu podľa cenníka 05.12.2016 03.02.2017  Od 01.01.2017
   

UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 50,20,-/ oš.deň 24.01.2017 04.02.2017 Od 01.02.2017 na neurčito
 4/2017  

Ján Búry K&B, Bystrická č. 442/15, 967 01 Kremnica

IČO: 33332096
Kúpna zmluva na dodávku vodoinštalačného, železiarskeho a ostatného materiálu  1.353,-€ 07.02.2017 15.02.2017

Od 15.02.2017 do 14.02.2018

 5/2017

jai group s.r.o., Pilhov č. 229, 065 22 Mníšek nad Popradom

IČO: 45328919
Zmluva o dielo na rekonštrukciu sociálnych zariadení a odpadových potrubí na chronickom odd. PN Kremnica  34.164,78,-€ 01.02.2017 21.02.2017  Vykonanie a odovzdanie diela do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 

Neurolocus s.r.o., MUDr. Soňa Liptáková, ul. Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36787451
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu podľa cenníka  05.12.2016 22.02.2017  Od 01.01.2017 do 31.12.2017
   

VšZP a.s., Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35 937 874
Dodatok č. 22 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 55,10,-€/oš.deň 21.02.2017 01.03.2017 Od 01.03.2017 do 30.09.2017
   

Ján Baláš, Sama Chalupku č. 284/17, 967 01 Kremnica

IČO: 43254870
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22/2016 o vykonávaní DZS  300,00,-€/mesiac + 0,30,-€/km 23.12.2016 28.02.2017 Od 01.01.2017 do 31.12.2017
 7/2017  

Ing. Miloš Dub, Generála Asmolova č. 2008/94, 960 01 Zvolen

IČO: 45920834
Kúpna zmluva na dodávku čerstvých slepačích vajec 4.848,-€ 01.03.2017 01.04.2017 Od 01.04.2017 do 31.03.2018
8/2017

Ján Búry K&B, Bystrická č. 442/15, 967 01 Kremnica

IČO: 33332096
Kúpna zmluva na dodávku  kuchynských, jedálenských a iných potrieb 1.915,50,-€ 02.03.2017 20.03.2017 Od 20.03.2017 do 19.03.2018
9/2017  

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad č. 4, 815 74 Bratislava 1

IČO: 00151700
Poistná zmluva na poistenie budov 1.213,97,-€ 02.01.2017  09.03.2017 Od 18.01.2017 do 17.01.2018
 10/2017

Quiltex a.s., Garbiarska č. 678, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36386448
Kúpna zmluva na dodávku posteľnej, hygienickej a kuchynskej bielizne 2.966,40,-€ 27.02.2017 14.03.2017 Od 14.03.2017 do 13.03.2018
 11/2017

HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 01 Bratislava

IČO: 46307222
Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov 23.603,76,-€ 27.02.2017 14.03.2017 Od 14.03.2017 do 13.03.2018
 

UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831
 Dodatok č. 13 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 20.03.2017  01.04.2017 Od 01.04.2017 do 31.12.2017
 12/2017

jai group s.r.o., Pilhov č. 229,    065 22  Mníšek nad Popradom

IČO: 45328919
Zmluva o dielo - rekonštrukcia sociálnych zariadení na chronickom oddelení - II. fáza  31.525,90,- 27.03.2017 06.04.2017  Platná od 30.03.2017, termín vykonania a odovzdania diela je do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom
 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 29.03.2017 07.04.2017  Od 01.04.2017 do 30.06.2017
13/2017

VšZP a.s., Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35937874
 Dohoda o urovnaní 1.371,30,-€ 04.04.2017 14.04.2017 Platná od 04.04.2017, splatnosť do 30 dní
 14/2017

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody č. 846/69, 972 47 Oslany

IČO: 31594689
Kúpna zmluva na dodávku pracovných odevov 3.619,08,-€ 24.04.2017 20.05.2017 Platná od 20.05.2017 do 19.05.2018
 15/2017

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody č. 846/69, 972 47 Oslany

IČO: 31594689
Kúpna zmluva na dodávku pracovnej obuvi 2.153,20,-€  02.05.2017 01.06.2017 Platná od 01.06.2017 do 31.05.2018
 

POZANA Mäso s.r.o., Pribinova č. 176, 960 01 Zvolen

IČO: 360590056
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 40/2016 na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 45.002,40,-€ 25.05.2017 26.05.2017 Platný od 25.05.2017 do 16.12.2017
16/2017

SERVIER Slovensko spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova č. 10, 811 09 Bratislava

IČO: 35707135
Darovacia zmluva na lieky 1.473,70,-€ 25.05.2017 26.05.2017 Jednorazový výkon
 17/2017

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

IČO: 00606987
Kolektívna zmluva na rok 2017  - 31.03.2017 02.06.2017 Platná od 01.04.2017
18/2017

LUNDBECK Slovensko s.r.o., Pribinova č. 4, 811 09 Bratislava 2

IČO: 35760427
Darovacia zmluva 500,-€ 30.05.2017 02.06.2017 Jednorazový výkon
 

JUDr. Eva Považanová, advokátka, Jiráskova č. 400/21, Žiar nad Hronom

IČO: 31924280
Dodatok č. 4 k mandátnej zmluve č. 1/2003 320,-€/mesiac 01.06.2017 30.06.2017 Od 01.06.2017 na neurčito
19/2017 Elena Hrmová, ul. S.Chalupku č. 318/22, 967 01 Kremnica Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu PN Kremnica 300,-€/mesiac 10.04.2017 30.06.2017 Od 01.04.2017 do 31.03.2020
20/2017 Mgr. Radoslav Krupa, Mila Urbana č. 8, 900 25 Chorvátsky Grob Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu PN Kremnica bezodplatne 10.04.2017 30.06.2017 Od 01.04.2017 do 31.03.2020
22/2017 MUDr. Emília Mullerová, ul. J.Horvátha č. 887/4, 967 01 Kremnica Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu PN Kremnica 300,-€/mesiac 10.04.2017 30.06.2017 Od 01.04.2017 do 31.03.2020
23/2017

Arspharm s.r.o., Dr. Jánskeho č. 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36646865
Kúpna zmluva na dodávku liekov a liečiv 72.999,98,-€ 15.06.2017 25.07.2017  Platná od 25.07.2017 do 24.07.2018
24/2017

Signal Centrum BB s.r.o., Zvolenská cesta č. 179, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 47923849
Zmluva o dielo - dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému a kamerového systému v administratívnej budove PN Kremnica 6.282,24,-€ 20.06.2017 30.06.2017 Odovzdanie diela do 30.06.2017
 

jai group s.r.o., Farská 1339/44, 949 01 Nitra

IČO: 45328919
 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2017 na rekonštrukciu sociálnych zariadení na chron. oddelení PN Kremnica - II.fáza

4.971,60,-€

(spolu: 36.497,50,-€)
22.06.2017 30.06.2017 Predĺženie odovzdania diela o 30 dní
 25/2017 Angelini Pharma Osterreich GmbH, Brigittenauer Lande 50-54, 1200 Viedeň, Rakúsko Darovacia zmluva na lieky

bezplatne

(1.041,-€ - cena liekov)

05.06.2017 30.06.2017 Jednorazový výkon
 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 23.06.2017 05.07.2017 Platný od 01.07.2017 do 30.09.2017
26/2017

Linde Gas k.s., Tuhovská č. 3, 831 06 Bratislava

IČO: 31373861
Kúpna zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb 2.032,92,-€ 10.07.2017 01.08.2017 Platná od 01.08.2017 do 31.07.2018
27/2017

JUDr. Eva Považanová - advokátka, Jiráskova č. 400/21, 965 01  Žiar nad Hronom

IČO: 31924280
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 500,-€ za plnenie povinnosti v súvislosti s registráciou, 250,-€ ročná odmena a 100,-€ za každú vykonanú zmenu v registri 12.07.2017 14.07.2017 Platná od 12.07.2017 na dobu neurčitú
 

VšZP, a.s. Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35937874
Dodatok č. 23 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  - 06.07.2017 15.07.2017 Platný od 01.07.2017 do 30.09.2017
28/2017

SERVIER Slovensko spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova č. 10, 811 09 Bratislava

IČO: 35707135
Darovacia zmluva na lieky

bezplatne

(824,34,-€ cena liekov)
11.08.2017 15.08.2017 Jednorazový výkon
29/2017

Limas s.r.o., Obchodná ulica 1667, 963 01 Krupina

IČO: 48294454
Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

cca 4.063,-€

cena uvedená v prílohe č. 1 zmluvy je za predpokladané odobraté množstvo tovarov za 12 mesiacov
18.08.2017 23.08.2017 Platná od 21.08.2017 do 30.09.2017
 

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 31/2016 na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov  Navýšenie ceny na 44 972,54,-€  06.09.2017 20.09.2017 Od 06.09.2017 do 11.11.2017
 

30/2017

Z201744698_Z

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208
Kúpna zmluva na dodávku základných a dlhodobo skladovateľných potravín 42 700,-€ 18.09.2017 25.10.2017 Platná od 25.10.2017 do 24.10.2018
 

VšZP a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35937874
Dodatok č. 24 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 11.09.2017 01.10.2017 Platný od 01.10.2017 do 31.03.2018
 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  -  27.09.2017  01.10.2017  Platný od 01.10.2017 do 31.10.2017 
31/2017  

LCS ELECTRONICS spol. s r.o., Jesenského č. 7, 040 01 Košice

IČO: 31652433
Kúpna zmluva na zabezpečenie dodávky nemocničného informačného systému 7 152,-€ 11.10.2017 12.10.2017 Platná od 11.10.2017 do 10.10.2018
   MUDr. Lenka Hlaváčová, Stará Kremnička č. 5, 965 01  Žiar nad Hronom  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2013 o úschove koňa  130,-€/mesiac 17.10.2017 01.11.2017 Platný od 01.11.2017 do 31.10.2018
  MUDr. Tibor Ďurian, ul. Jána Kollára č. 551/21, 967 01 Kremnica  Dohoda o ukončení zmluvy o úschove č. 38/2012  -  16.10.2017 31.10.2017 Ukončenie k 31.10.2017
32/2017  MUDr. Tibor Ďurian, ul. Jána Kollára č. 551/21, 967 01 Kremnica  Zmluva o úschove koňa  130,-€/mesiac 130,-€/mesiac 01.11.2017  Platná od 01.11.2017 do 31.10.2018
34/2017  

POZANA Mäso s.r.o., Pribinova č. 176, 960 01 Zvolen

IČO: 36059056

Dohoda o novácii (Zaplatenie dlhu za Detskú ozdravovňu Kr.Bane) 4 591,36,-€ 09.10.2017  27.10.2017

Platná dňom 09.10.2017

35/2017

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208
Kúpna zmluva na dodávku mrazených potravín a výrobkov
21 397,44,-€ 26.10.2017 01.11.2017

 

Platná od 01.11.2017 do 31.10.2018

37/2017
KREMPEK s.r.o., P.Križku č. 384/7, 967 01 Kremnica
Kúpna zmluva na dodávku pekárenských výrobkov 22 249,00,-€ 30.10.2017 01.12.2017

 

Platná od 01.12.2017 do 30.11.2018

33/2017

NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová č. 34, 82108 Bratislava

IČO: 34096043
Zmluva o realizácii zabezpečenia kvality vody 285,60,-€/mesiac 20.10.2017 04.11.2017

 

Platná od 30.10.2017 do 31.10.2018

36/2017

Z201754694_Z

 

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208
Kúpna zmluva na dodávku mlieka am mliečnych výrobkov 42 800,-€ 26.10.2017 12.11.2017 Platná od 12.11.2017 do 11.11.2018

 

38/2017

 

 

Ján Cibula, Lúčky 41, 967 01 Kremnica

Kúpna zmluva - osobný automobil Toyota Corolla
800,-€ 10.11.2017 15.11.2017 Jednorazový výkon
 

 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436

Dodatok č. 14 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti - 31.10.2017 15.11.2017 Platný od 01.11.2017 do 31.03.2018
 

Ing. Miloš Dub, Generála Asmolova č. 2008/94, 960 01 Zvolen

IČO: 45920834
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2017 na dodávku čerstvých slepačích vajec Navýšenie ceny z 0,08 €/ks na 0,20€/ks 28.11.2017 30.11.2017 Platný od 28.11.2017 do 31.03.2018
 

UNION ZP a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831

Dodatok č. 14 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej staroslivosti
- 13.11.2017 01.12.2017 Platný od 01.11.2017 do 30.06.2018
39/2017

Jozef Igaz-Tlačivá-Papier, Železničná 714, 911 01 Trenčín

IČO: 11751398

Kúpna zmluva na dodávku tlačív 1247,27,-€ 28.11.2017 01.01.2018 Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018
40/2017

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., Eurovea - Central 3, 811 09 Bratislava

IČO: 35707135

Darovacia zmluva na lieky Hodnota daru: 789,91,-€ 29.11.2017 01.12.2017 Jednorazový výkon
42/2017

Vidra a spol. s.r.o., Štrková č. 8, 011 96 Žilina

IČO: 31589561

Kúpna zmluva na dodávku ŠZM  5 196,85,-€  06.12.2017  01.01.2018  Platná od 01.01.2018 do 31.12.2018 

41/2017

Z201764840_Z

 

Limas s.r.o., Obchodná ul. č. 1667, 963 01 Krupina

IČO: 48294454

Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 45 998,00,-€ 04.12.2017  17.12.2017  Platná od 17.12.2017 do 16.12.2018

44/2017

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36644030

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - DO Kremnické Bane  cena podľa spotreby a cenníka 10.11.2017 12.12.2017 Platná od 10.11.2017 do 18.10.2018

45/2017

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36644030

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - DO Kremnické Bane  cena podľa spotreby a cenníka 10.11.2017 12.12.2017 Platná od 10.11.2017 do 18.10.2018

46/2017 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36644030

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - DO Kremnické Bane  - garáž

 

cena podľa spotreby a cenníka  10.11.2017 12.12.2017  Platná od 10.11.2017 do 18.10.2018 

47/2017 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36644030

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - DO Kremnické Bane  - horná budova cena podľa spotreby a cenníka  10.11.2017  12.12.2017  Platná od 10.11.2017 do 18.10.2018 

43/2017

Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO: 36403008

Zmluva na dodávku elektrickej energie - Detská ozdravovňa Kremnické Bane cena podľa spotreby a cenníka  30.10.2017 23.12.2017 23.12.2017
 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436

Dodatok č. 15 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti -  30.11.2017  23.12.2017  Platná od 01.12.2017 na neurčito
48/2017

VšZP a.s., Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35937874

Dohoda o novácii záväzku - DO Krem. Bane  4 875,-€  09.11.2017 23.12.2017 Platná dňom 09.11.2017, jednorazový výkon