ZMLUVY - ROK 2016

 

Číslo

zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Suma /v €/

Dátum uzavretia zmluvy

Účinnosť

Platnosť zmluvy

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 27/2014

Ľubica Hrabovská, Pedikúra, Zámocké námestie č. 580/18, 967 01 Kremnica

IČO: 44552017

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 27/2014 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu

podľa cenníka

14.12.2015

03.02.2016

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20/2013

Neurolocus s.r.o., MUDr. Soňa Liptáková, ul. Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36787451

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20/2013 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu

podľa cenníka

14.12.2015

03.02.2016

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 8/2014

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

47,60,-€/oš.deň

31.12.2015

03.02.2016

Na dobu neurčitú

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/2015

LAKME s.r.o., MUDr. Renata Podobenová, gynekologická ambulancia, ul. Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36864285

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/2015 na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu

podľa cenníka

14.12.2015

03.02.2016

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

Dodatok č. 18 k Zmluve č. 17/2011

VšZP a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava

IČO: 35937874

Dodatok č. 18 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

52,60,-€/oš.deň

21.01.2016

03.02.2016

Do 31.12.2016

2/2016

LUNDBECK Slovensko s.r.o., Zvolenská č. 19, 821 09 Bratislava 2

IČO: 35760427

Darovacia zmluva na lieky

55,66,-€

27.01.2016

03.02.2016

Jednorazový výkon

3/2016

Daniel Friebert, Veternícka č. 112/9, 967 01 Kremnica

IČO: 34610863

Kúpna zmluva na dodávku elektroinštalačného materiálu

637,39,-€

03.02.2016

10.02.2016

Od 10.02.2016 do 09.02.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2014

Orange Slovensko a.s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava

IČO: 35697270

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2014 o poskytovaní verejných služieb (výmena mobilného telefónu N-HTÚ)

71,-€

04.02.2016

10.02.2016

Od 04.02.2016 do 03.02.2018

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 49/2013

Union ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

-

01.02.2016

12.02.2016

Od 01.01.2016 do 30.04.2016

4/2016

Ján Búry K&B, Bystrická č. 442/15, 967 01 Kremnica

IČO: 33332096

Kúpna zmluva na dodávku vodoinštalačného, železiarskeho a ostatného materiálu

1 164,70,-€

09.02.2016

15.02.2016

Od 15.02.2016 do 14.02.2017

5/2016

SERVIER Slovensko spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova č. 10, 811 09 Bratislava

IČO: 35707135

Darovacia zmluva na lieky

597,25,-€

11.01.2016

19.02.2016

Jednorazový výkon

6/2016

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČI: 36019208

Kúpna zmluva na dodávku čerstvých slepačích vajec

4 908,60,-€

01.03.2016

01.04.2016

Od 01.04.2016 do 31.03.2017

7/2016

Ján Belička-Belspol, Hronská č. 27, 962 31 Sliač

IČO: 14444275

Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov

25 092,08,-€

03.03.2016

14.03.2016

Od 14.03.2016 do 13.03.2017

8/2016

(Z20163511_Z)

Obnovstav s.r.o., Budatínska Lehota č. 132, 023 36 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36439746

Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien a hliníkových dverí

117 237,00,-€

24.02.2016

07.03.2016

Lehota plnenia od 07.03.2016 do 07.09.2016

9/2016

COSMO TRADING SLOVAKIA s.r.o., Krajná cesta 783/10, 930 39 Zlaté Klasy

IČO: 36228869

 

Kúpna zmluva na dodávku kuchynských, jedálenských a iných potrieb

 1 626,78,-€

 04.03.2016

 20.03.2016

Od 20.03.2016 do 19.03.2017

10/2016

QUILTEX a.s., Garbiarska č. 678, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36386448
Kúpna zmluva na dodávku posteľnej, hygienickej a kuchynskej bielizne

 


2 350,20,-€

01.03.2016

 14.03.2016

Od 14.03.2016 do 13.03.2017

 

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2015 na dodávku ZaDSP

-

01.04.2016

02.04.2016

Od 01.04.2016 do 24.10.2016

11/2016

Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Certifikačný orgán CERTICOM, Studená č. 3, 821 04 Bratislava

IČO: 31821987

 

Zmluva o kontrolnej činnosti
2 040,-€

01.04.2016

05.04.2016

Vykonanie auditu najneskôr do 7.4.2016

12/2016

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica, ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

IČO: 00606987

Kolektívna zmluva na rok 2016

 

-

31.03.2016

05.04.2016

 

Platná od 01.04.2016

 

UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Navýšenie fin.rozsahu

03.03.2016

05.04.2016

 

Do 31.12.2016

13/2016

Branislav Patráš - firma PATRAS, Mlynská 34, 976 11  Selce

IČO: 33900825
Zmluva o nájme nebytového priestoru - nápojový automat /vrátnica PN)

2.028,-€/rok

29.02.2016

12.04.2016

 

Od 06.04.2016 do 12.04.2021

14/2016

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody č. 846/69, 972 47  Oslany IČO: 31594689

Kúpna zmluva na dodávku pracovnej obuvi

2.113,45,-€

13.04.2016

01.06.2016

Od 01.06.2016 do 31.05.2017

 

VšZP a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

IČO: 35937874
Dodatok č. 19 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 

-

06.04.2016

16.04.2016

 

Od 01.04.2016 do 30.09.2016

15/2016

Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Certifikačný orgán CERTICOM, Studená č. 3, 821 04 Bratislava

IČO: 31821987
Zmluva o kontrolnej činnosti

1.020,-€/rok

21.04.2016

04.05.2016

 

Od 19.04.2016 do 15.09.2018

 16/2016

Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. Certifikačný orgán CERTICOM, Studená č. 3, 821 04 Bratislava

IČO: 31821987
 Licenčná zmluva

 198,-€/rok

 21.04.2016

 04.05.2016

 

Od 19.04.2016 do 15.09.2018

 17/2016

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., Júnová č. 33, 831 01 Bratislava

IČO: 48116351
Darovacia zmluva na lieky

1.249,20,-€

 01.04.2016

 04.05.2016

 

Jednorazový výkon

 

VšZP a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 35937874

Dohoda o urovnaní

8.977,51,-€

21.04.2016

04.05.2016

Jednorazovo

 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

50,10,-€/oš.deň

 20.04.2016

 04.05.2016

 

Od 01.05.2016 do 30.09.2016

18/2016

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody č. 846/69, 972 47  Oslany

IČO: 31594689
Kúpna zmluva na dodávku pracovných odevov

3.150,38,-€

12.05.2016

20.05.2016

 

Od 20.05.2016 do 19.05.2017

19/2016

SERVIER Slovensko spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09  Bratislava

IČO: 35707135
Darovacia zmluva na lieky

1.462,20,-€

13.05.2016

17.05.2016

 

Jednorazový výkon

20/2016

Lundbeck Slovensko s.r.o. Bratislava, Pribinova č. 4, 811 09 Bratislava 2 IČO: 35760427

Darovacia zmluva

300,-€

02.06.2016

09.06.2016

Jednorazový výkon

 

Union ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava IČO: 36284831

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

7,50,-€/oš.deň

19.05.2016

10.06.2016

Od 01.05.2016 do 30.09.2016

21/2016

(Z201613087_Z)

Arspharm s.r.o., Dr. Jánskeho č. 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36646865

Kúpna zmluva na lieky a liečivá

105 820,00,- €

03.06.2016

25.07.2016

Od 25.07.2016 do 24.07.2017

 

Arspharm s.r.o., Dr. Jánskeho č. 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36646865

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2016 Z201613087_Z na dodávku liekov a liečiv

89 136,30,-€

06.06.2016

25.07.2016

Od 25.07.2016 do 24.07.2017

22/2016

Ján Baláš, Sama Chalupku č. 284/17, 967 01 Kremnica

IČO: 43254870
Zmluva o vykonávaní DZS

300,-€/mesiac + 0,30 €/km

14.07.2016

01.08.2016

 

Od 01.08.2016 do 31.12.2016

23/2016

(Z201617040_Z)

jai group s.r.o., Pilhov č. 229, 065 22 Mníšek nad Popradom

IČO: 45328919
Zmluva o dielo - rekonštrukcia strešnej krytiny "BO" a obnova fasád na budovách "DO", "GO", "BO"

42 899,85,-€

15.07.2016

15.07.2016

 

Lehota plnenia od 25.07.2016 do 25.10.2016

24/2016

Linde Gas k.s., Tuhovská č. 3, 831 06 Bratislava

IČO: 31373861
Kúpna zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb

2.032,92,-€

20.07.2016

01.08.2016

 

Od 01.08.2016 do 31.07.2017

25/2016

(Z201622497_Z)

Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01  Zvolen

IČO: 36019208

Kúpna zmluva na dodávku ZaDSP

45.000,-€

05.09.2016

25.10.2016

Od 25.10.2016 do 24.10.2017

26/2016

(Z201624528_Z)

SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256
Kúpna zmluva na dodávku zemného plynu

116 700,-€

12.09.2016

01.01.2017

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

 

VšZP a.s., Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 35937874

Dodatok č. 20 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

-

26.09.2016

11.10.2016

Od 01.10.2016 do 30.06.2017

 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

-

30.09.2016

11.10.2016

Od 01.10.2016 do 31.12.2016

27/2016

MUDr. Igor Račko, súkromná zubná ambulancia, ul. Dolná č. 85/38, 967 01 Kremnica

IČO: 34254340

Zmluva o dielo na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu

podľa priloženého cenníka

26.09.2016

11.10.2016

Od 01.10.2016 do 31.12.2016

28/2016

Mgr. Jana Račková, kozmetický salón ELYSIUM, ul. Dolná č. 85/37, 967 01 Kremnica

Zmluva o dielo na odber, prepravu a zneškodnenie odpadu

podľa priloženého cenníka

26.09.2016

11.10.2016

Od 01.10.2016 do 31.12.2016

29/2016

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

Kúpna zmluva na dodávku mrazených potravín a výrobkov

18.112,92,-€

03.10.2016

01.11.2016

Od 01.11.2016 do 31.10.2017

30/2016

(Z201627819_Z)

SPP a.s., Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava

IČO: 35815256

Kúpna zmluva na dodávku elektrickej energie

48.000,-€

03.10.2016

01.01.2017

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

31/2016

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

Kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov

36.750,48,-€

20.10.2016

12.11.2016

Od 12.11.2016 do 11.11.2017

32/2016

KREMPEK s.r.o., P.Križku č. 384/7, 967 01 Kremnica

IČO: 46621032

Kúpna zmluva na dodávku pekárenských výrobkov

21.335,-€

24.10.2016

01.12.2016

Od 01.12.2016 do 30.11.2017

33/2016

LUNDBECK Slovensko s.r.o., Pribinova č. 4, 811 09 Bratislava 2

IČO: 35760427

Darovacia zmluva

500,-€

26.10.2016

04.11.2016

Jednorazový výkon

 

UNION ZP a.s. Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

-

12.10.2016

04.11.2016

Od 01.10.2016 do 31.12.2016

34/2016

XEPAP spol. s r.o., Jesenského č. 4703, 960 01 Zvolen

IČO: 31628605

Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych potrieb

3.085,56,-€

14.11.2016

01.01.2017

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

35/2016

Jozef Igaz Tlačivá-Papier, Železničná č. 714, 911 01 Trenčín

IČO: 11751398

Kúpna zmluva na dodávku tlačív

1.010,54,-€

15.11.2016

01.01.2017

Od 01.01.2017 do 31.12.2017

37/2016

SERVIER Slovensko spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

IČO: 35707135

Darovacia zmluva na lieky

1.261,33,-€

28.11.2016

29.11.2016

Jednorazový výkon

36/2016 (Z201640102_Z)