Zverejňovanie zmlúv r. 2015

Číslo

zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Suma /v €/

Dátum uzavretia zmluvy

Účinnosť

Platnosť zmluvy

 

Novaderm, s.r.o., MUDr. Markéta Smolárová, Dolná 49/21, 967 01 Kremnia

IČO: 36639249

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Martin Baraník, gynekologická ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 31933831

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 12/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Mesto Kremnica, LSPP Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

IČO: 00320781

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 11/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Ľubica Hrabovská, pedikúra, Zámocké námestie č. 580/18, 967 01 Kremnica

IČO: 44552017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 27/2014 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Ivan Palúch, odborná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 37956116

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 19/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Ján Jakubička, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 35662832

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 16/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav, s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36646474

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 17/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Soňa Liptáková, Neurolocus s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36787451

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Viliam Višňovský, Vademecum s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36646334

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 13/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Martina Horváthová, pedikúra, Jula Horvátha 904/38, 967 01 Kremnica

IČO: 41048431

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 23/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Katarína Kvoriaková, Kremienok s.r.o., Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36642525

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

Domov dôchodcov a DSS Kremnica, Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica

IČO: 00647900

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 22/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

30.01.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

2/2015

Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica

IČO: 34610863

Kúpna zmluva na dodávku elektroinštalačného materiálu

č.2/2015

651,75 €

3.2.2015

10.2.2015

Od 10.2.2015 do 9.2.2016

 

VŠZP a.s. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

IČO: 35937874

Dodatok č. 13 z zmluve č. 17/2011 o poskytovaní ZS

45,10 €/ošetrovací deň

28.1.2015

5.2.2015

Od 1.1.2015 do 31.3.2015

3/2015

K & B Ján Búry, Bystrická č. 442/15, 967 01 Kremnica

IČO: 33332096

 

Kúpna zmluva na dodávku vodoinštalačného, železiarskeho a ostatného materiálu

1.038,10,-€

3.2.2015

15.2.2015

Od 15.02.2015 do 14.02.2016

  Miriam Brhlíková, J. Langsfelda č. 717/2, 967 01 Kremnica

IČO: 4719526

 

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 36/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

18.2.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

MUDr. Jana Draženská, zubná ambulancia, Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica
IČO: 37898779

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 15/2013 na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

podľa cenníka

29.12.2014

18.2.2015

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

4/2015

Ján Búry K & B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica
IČO: 33332096

Kúpna zmluva na dodávku kuchynských, jedálenských a iných potrieb

1.923,50,-€

11.2.2015

20.3.2015

Od 20.03.2015 do 19.03.2016

5/2015

 

 

Ján Belička-Belspol, Hronská č. 27, 962 31 Sliač

IČO: 14444275

 

Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov

22.486,56,-€

19.02.2015

14.03.2015

Od 14.03.2015 do 13.03.2016

6/2015

 

 

SHP, a.s. Červenej armády č. 1191, 039 01 Turčianske Teplice

IČO: 31585370

 

Kúpna zmluva na dodávku čerstvých slepačích vajec

5.050,-€

19.02.2015

01.04.2015

Od 01.04.2015 do 31.03.2016

8/2015

 

 

Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.

 

Dostojevského rad č.4,

 

815 74 Bratislava

IČO:00151700

 

Poistná zmluva na poistenie majetku PN Kremnica

1061,40€

16.01.2015

04.03.2015

 

Od 18.01.2015

do 17.01.2016

 

7/2015

JANOLI s.r.o., Uzovce č. 26, 082 66 Uzovce

IČO: 36515507

 

Kúpna zmluva na dodávku posteľnej, hygienickej a kuchynskej bielizne

2.910,60,-€

04.03.2015

14.03.2015

Od 14.03.2015 do 13.03.2016

9/2015

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody č. 846/69, 972 47 Oslany

IČO: 31594689

 

Kúpna zmluva na dodávku pracovnej obuvi

2.047,68-€

31.3.2015

 

 

 

1.6.2015

Platná od 01.06.2015 do 31.05.2016

10/2015

 

DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta č. 37A, 974 03 Banská Bystrica

IČO: 31613888

 

Zmluva o nájme nebytového priestoru - nápojový automat - budova E - akútne oddelenie

1.323,-€/rok

0.3.2015

19.4.2015

Platná od 19.04.2015 do 18.04.2020

12/2015

 

MUDr. Ján Žeňuch, Bartošova Lehôtka č. 155, 967 01 Kremnica

IČO: 42008325

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - neurologická ambulancia v priestoroch GO PN Kremnica

792,-€/rok

04.3.2015

13.4.2015

Platná od 13.04.2015 do 12.04.2020

13/2015

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica, ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

IČ0: 00606987

 

Kolektívna zmluva na rok 2015

-

31.03.2015

14.4.2016

Platná od 1.4.2015 do 31.12.2015

11/2015

 

 

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody č. 846/69, 972 47 Oslany

IČO: 31594689

 

Kúpna zmluva na dodávku pracovných odevov

3092,20 €

14.4.2015

20.5.2015

Platná od 20.05.2015 do 19.05.2016

 

 

Union ZP a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831

 

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

-

26.02.2015

24.04.2015

Od 01.03.2015 na dobu neurčitú

 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436

 

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

navýšenie ceny lôžkodňa

31.03.2015

24.04.2015

Od 01.04.2015 do 30.06.2015

 

VšZP a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava

IČO: 35937874

 

Dodatok č. 14 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

-

14.04.2015

24.04.2015

Od 01.04.2015 do 30.06.2015

 

 

Union ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831

 

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

navýšenie ceny lôžkodňa

20.4.2015

20.5.2015

Od 01.04.2015 do 30.06.2015

14/2015

 

Arspharm s.r.o., Dr. Jánskeho č. 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36646865

 

Kúpna zmluva na dodávku liekov a liečiv

77.158,683 €

20.05.2015

25.07.2015

Od 25.07.2015 do 24.07.2016

15/2015

 

 

Občianske združenie Červený nos Clowndoctors, Klemensova č. 6, 811 09 Bratislava - Staré Mesto

IČO: 30855748

 

Dohoda o spolupráci

bezplatne

25.05.2015

05.06.2015

Na dobu neurčitú

16/2015

ELBA a.s. Československej armády č. 264/58, 967 01 Kremnica

IČO: 31615651

 

Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku

3.000,-€

28.05.2015

05.06.2015

Jednorazovo

17/2015

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

 

Zmluva o vypožičaní hnuteľnej veci (chladiaca skriňa)

1.017,90,-€ bez DPH

28.05.2015

05.06.2015

Od 01.05.2015 do 11.11.2015

 

 

POZANA Mäso s.r.o., Pribinova č. 176, 960 01 Zvolen

IČO: 36059056

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 39/2014 na dodávku mäsa a mäsových výrobkov

-

01.06.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 16.12.2015

 

GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta č. 472, 960 01 Zvolen

IČO: 31571697

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 34/2014 na dodávku ZaDSP

-

01.06.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 24.10.2015

 

 

Coolfood s.r.o., P.Križku č. 384/7, 967 01 Kremnica

IČO: 45306184

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 38/2014 na dodávku pekárenských výrobkov

-

01.06.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 30.11.2015

 

 

Ján Belička - Belspol, Hronská č. 27, 962 31 Sliač

IČO: 14444275

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2015 na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov

-

01.06.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 13.03.2016

 

 

 

Martek Medical a.s., U Spalovny č. 4582/17, 796 01 Prostějov, ČR

IČO: 47675934

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 41/2014 na dodávku ŠZM

-

01.06.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 31.12.2015

 

Martek Medical a.s., U Spalovny č. 4582/17, 796 01 Prostějov, ČR

IČO: 47675934

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 40/2014 na dodávku dezinfekčných prostriedkov

-

01.06.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 31.12.2015

18/2015

LAKME s.r.o., MUDr. Renata Podobenová, gynekologická ambulancia, ul. Dolná č. 49/21, 967 01 Kremnica

IČO: 36864285

 

Zmluva o dielo na odber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu

 

29.05.2015

09.06.2015

Od 01.06.2015 do 31.12.2015

 

Arspharm, s.r.o., Dr. Jánskeho 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36646865

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2014 na dodávku liekov a liečiv

 

01.06.2015

24.06.2015

Od 01.06.2015 do 24.07.2015

 

 

 

Arspharm, s.r.o., Dr. Jánskeho 19, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36646865

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č.14/2015 na dodávku liekov a liečiv

 

12.06.2015

24.06.2015

Od 25.07.2015 do 24.07.2016

19/2015

Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

 

Kúpna zmluva na dodávku ZaDSP

44.650,-€

12.06.2015

25.10.2015

Od 25.10.2015 do 24.10.2016

 

 

 

Dušan Šulek, Ul. Dolná č. 51/25, 967 01 Kremnica

IČO: 46071156

 

Dohoda o ukončení nájmu k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 9/2011 - bufet

 

24.06.2015

26.06.2015

Ukončenie najneskôr k 31.08.2015

 

 

 

Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 37/2014 na dodávku mrazených potravín

 

01.06.2015

26.06.2015

Od 01.06.2015 do 31.10.2015

 

 

 

Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208

 

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 35/2014 na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov

 

01.06.2015

26.06.2015

Od 01.06.2015 do 11.11.2015

   

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti    30.06.2015  07.07.2015  Od 01.07.2015 do 31.12.2015
 20/2015  

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH. o.z., Stará Prievozská č. 2, 821 09 Bratislava

IČO: 31783091
 Darovacia zmluva na lieky  1,- €  23.03.2015  10.7.2015 Jednorazový výkon 
 

 

 

 

UNION ZP a.s., Bajkalská č. 29/A, 821 08 Bratislava

IČO: 36284831

 

 

 Dodatok č. 4 k Zmluve č. 49/2013 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti    29.6.2015  15.7.2015  Od 01.01.2015 do 31.03.2016
 21/2015

Linde Gas k.s., Tuhovská č. 3, 831 06 Bratislava

IČO: 31373861 
 Kúpna zmluva na dodávku medicinálnych a technických plynov  1.589,00,-€  04.06.2015  01.06.2015  Od 01.08.2015 do 31.07.2016
 22/2015  

Servier Slovensko spol. s r.o., Pribinova č. 10, 811 09 Bratislava

IČO: 35707135
 Darovacia zmluva na lieky  bezplatne  20.07.2015  23.07.2015  Jednorazový výkon
 23/2015  

Lundbeck Slovensko s.r.o., Zvolenská č. 19, 821 09 Bratislava 2

IČO: 35760427
 Darovacia zmluva na lieky  24,20,-€  20.07.2015  23.07.2015  Jednorazový výkon
 24/2015 SPP a.s., Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava  Kúpna zmluva na dodávku zemného plynu na rok 2016  153.000,00,-€  16.07.2015  01.01.2016  Od 01.01.2016 do 31.12.2016
 25/2015 SPP a.s., Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava  Kúpna zmluva na dodávku elektrickej energie na rok 2016  47.160,00,-€  17.07.2015  01.01.2016  Od 01.01.2016 do 31.12.2016
   

VšZP a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava

IČO: 35937874
 Dodatok č. 15 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  45,10,-€/lôžkodeň  24.07.2015  07.08.2015  Od 01.07.2015 do 30.09.2015
 

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436

 

 

 
 Dodatok č. 5 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  42,60,-€/lôžkodeň  31.07.2015  07.08.2015  Od 01.08.2015 na neurčito
 26/2015

Christián Vagáň - Optimum, ul. Prievidzská č. 43/3, 972 51  Handlová

IČO: 48274178 
 Zmluva o nájme nebytového priestoru - bufet PN  4.615,20,-€/rok  18.08.2015  03.09.2015  Platná od 03.09.2015 do 02.09.2020
   

VšZP a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava

IČO: 35937874
 Dodatok č. 16 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  47,60,-€/lôžkodeň  05.08.2015  17.09.2015  Platný od 01.08.2015 do 30.09.2015
 

27/2015

Z201521242_Z
 

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o., M.R.Štefánika č. 1832, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 43897452
 Kúpna zmluva na dodávku parného varného kotla - 2 ks  8.575,-€ za 2 ks  26.08.2015  07.09.2015  Lehota plnenia od 07.09.2015 do 16.10.2015
 

28/2015

Z201521288_Z
 

Stonewood s.r.o., Čordákova č. 26, 040 23 Košice

IČO: 46074406

Zmluva o dielo - hygienické vymaľovanie interiérových priestorov v PN   30.000,-€  28.08.2015  10.09.2015  Lehota plnenia od 10.09.2015 do 20.12.2016
 

29/2015

Z201521790_Z
 

UNI-AKTIVITY SK, s.r.o., Miestneho priemyslu č. 561, 029 01 Námestovo

IČO: 48012041
 Kúpna zmluva na dodávku elektrickej trojrúrovej nerezovej pece - 2 ks  3.400,-€ za 2 ks  31.08.2015  14.09.2015  Lehota plnenia od 14.09.2015 do 23.10.2015
 

30/2015

Z201521793_Z
 

PROVECTUS s.r.o., Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

IČO: 47785454
 Kúpna zmluva na dodávku klimatizačného zariadenia do kuchyne  5.000,-€  02.09.2015  14.09.2015  Lehota plnenia od 14.09.2015 do 16.10.2015
   

Dôvera ZP a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava

IČO: 35942436
 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 8/2014 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  45,10,-€/oš.deň  29.09.2015  13.10.2015  Od 01.10.2015 do 31.12.2015
 31/2015  

Lundbeck Slovensko s.r.o., Zvolenská č. 19,821 09 Bratislava 2

IČO: 35760427
 Darovacia zmluva na lieky  96,30,-€  05.10.2015  13.10.2015  Jednorazový výkon
 32/2015   

Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208
 Kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrokov  33.441,23,-€  08.10.2015  12.11.2015  Platná od 12.11.2015 do 11.11.2016
 33/2015  

Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen

IČO: 36019208
 Kúpna zmluva na dodávku mrazených výrobkov  17.657,16,-€  08.10.2015  13.11.2015  Platná od 01.11.2015 do 31.10.2016
 34/2015  

KREMPEK s.r.o., P.Križku č. 384/7, 967 01 Kremnica

IČO: 46621032
 Kúpna zmluva na dodávku pekárenských výrobkov  23.812,80,-€  15.10.2015  01.12.2015  Platná od 01.12.2015 do 30.11.2016
 35/2015  

POZANA Mäso s.r.o., Pribinova č. 176, 960 01 Zvolen

IČO: 36059056
 Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov  46.381,02,-€  27.10.2015  17.12.2015  Platná od 17.12.2015 do 16.12.2016
 36/2015  

Pavol Styk - Servis, Ružová č. 9, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 14156831
 Kúpna zmluva na parný kotol, dodávka, demontáž, montáž, projektová dokumentácia  119 500,00 €   27.10.2015  27.10.2015  Lehota plnenia od 26.11.2015 do 29.04.2016
   

VšZP a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava

IČO: 35937874
 Dodatok č. 17 k Zmluve č. 17/2011 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  -  28.10.2015  07.11.2015  Od 01.10.2015 do 30.06.2016