Vytlačiť

Dodávka garantovanej energetickej služby

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky

Príloha č. 1 Energetický a technický audit, Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, apríl 2020

Návštevy: 552